onsdag 26 oktober 2016


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Jag är ödmjuk och ärad över denna utmärkelse, tack! Pamela Lindgren
 
Pamela Lindgren har utsetts till 2016 års hedersmedlem i Livet som Gåva. Beslutet fattades av Livet som Gåvas VU efter att alla nomineringar hade sammanställts. Pamela Lindgren är designer och doktorand vid Chalmers. Hon har under en 10-årsperiod djupt engagerat sig för att fler ska ta ställning för donation av organ och vävnader utan att själv ha ett egenintresse i frågan.

Hon har designat silversmycken och glasföremål i form av alla de organ som är möjliga att transplantera. Pamela Lindgren har initierat olika aktiviteter i syfte att främja organdonation, senast vid Kulturkalaset i Göteborg under augusti i år. Forskning ligger Pamela varmt om hjärtat och överskottet av försäljningen från RECYCLE ME doneras kontinuerligt till Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond (www.gelinfonden.org) för transplantationsforskning.

Hennes projekt RECYCLE ME är känt inte enbart i Sverige utan även i andra länder. För närvarande har Pamela RECYCLE ME inlett ett kulturutbyte med en grupp intresserade i Sydafrika.

Motiveringen för hedersutmärkelsen 2016 är:

”Med design och kultur har Pamela Lindgren genom sitt projekt RECYCLE ME bidragit till att öka förståelsen för donation av organ och vävnader.”

Hedersutmärkelsen utdelas i samverkan med Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins minnesfond och utdelningen till Pamela Lindgren skedde i samband med Gelinsymposiet den 7 oktober i Göteborg. Diplomet och en glasbåt formgiven av Bertil Valien överlämnades av Håkan Gäbel som fick den första utmärkelsen 2003.

Se mer om RECYCLE ME på http://recycleme.life

För Livet som Gåva

Håkan Hedman

Ordförande i Livet som Gåva

Box 1386

172 27  SUNDBYBERG