lördag 8 april 2017


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaired Experience – Design and Ethnographic Design Methods
– ett symposium om design, forskning, människor och möbler

”Den 15 maj gästas HDK av Galen Cranz, professor i arkitektur vid Berkeley universitet i Kalifornien. Hon undervisar i sociala och kulturella synsätt på arkitektur och stadsplanering. Hennes tidiga forskning handlar om kroppsmedveten design – kroppens förhållande till möbler. Hon ifrågasätter bland annat behovet av ryggstöd och menar att ingen stol han passa alla människor. 2016 släppte Galen Cranz boken Ethnography for Designers där hon framhäver etnografi som forskningsmetod. Boken är en guide i relationen mellan sociala och kulturella faktorer, som användarens kunskap och erfarenheter, och d...e forskningsmetoder som arkitekter och designers kan använda sig av.

Paneldeltagare: Torsten Hild, Pamela Lindgren, Staffan Holm. Mer om paneldeltagarna nedan. Fler deltagare kan tillkomma. Moderator: Henric Benesch, lektor i design vid HDK och biträdande enhetschef för designforskning. Anmälan: Fika erbjuds i pausen. Föranmäl gärna så vi vet hur många bullar som skall bakas: vast@svenskform.se  Arrangörer: HDK och Svensk Form Väst

Torsten Hild, professor i möbeldesign på HDK vid Steneby, inredningsarkitekt och arbetar med offentlig miljö som bibliotek och kulturella verksamheter, utställningar, vård, tillgänglighet och hållbarhet.  Torsten om sittande: ”Sittandet berättar inte bara om vårt behov av vila och koncentration. Det är också en episk historia om upphöjdhet, intelligens, kultur, välstånd och framåtskridande.”

Pamela Lindgren, doktorand på Chalmers i Design & Human Factors, HDK alumn, yrkesverksam som produkt- och industridesigner samt konsult. Hennes forskning syftar till ökad kunskap om användares upplevelse av produkter samt användaracceptans och adoption utifrån estetiska, emotionella värden och funktionella behov och krav. Forskningen handlar också om olika användargruppers möjligheter till delaktighet och inflytande. Pamela om sittande: Det ofrivilliga sittandet, det ”aktiva” respektive det ”passiva” sittandet i relation till sociala koder. Individen och artefakten, samspel, identitet, interaktion.

Staffan Holm, HDK alumn och möbeldesigner som arbetar med innovativa form-, material- och teknikprocesser för att skapa morgondagens möbler. Inte minst stolar!"